Obserwowane

Praktyka w Ministerstwie Środowiska

Warszawa (woj. mazowieckie)

Parktyka w Wydziale Naboru i Ewaluacji

(woj. mazowieckie)

Staż w Ministerstwie Środowiska

Warszawa (woj. mazowieckie)

Staż w Departamencie Prawnym

Warszawa (woj. mazowieckie)

Wolontariat w Departamencie Prawnym

Warszawa (woj. mazowieckie)

Praktyka w Departamencie Prawnym

(woj. mazowieckie)

Wolontariat w Ministerstwie Środowiska

Warszawa (woj. mazowieckie)